Datum:
Bibelstelle:
Lukas 1,78
Prediger:
Notizen:

Lk 1,78